نمایش 1–24 از 51 نتیجه

کارت حافظه microSDXC گلکسبیت مدل Turbo کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 70MBps ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور SD

228,000 تومان

کارت حافظه microSDHC گلکسبیت مدل Turbo کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 70MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD

135,000 تومان

فلش مموری گلکسبیت مدل M4 ظرفیت 32 گیگابایت

135,000 تومان

فلش مموری گلکسبیت مدل Vintage ظرفیت 32 گیگابایت

128,000 تومان

کارت حافظه microSDHC گلکسبیت مدل 333X کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 50MBps ظرفیت 32 گیگابایت

کارت حافظه microSDHC گلکسبیت مدل Turbo+ کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 8 گیگابایت به همراه آداپتور SD

کارت حافظه microSDHC گلکسبیت مدل Turbo کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 80MBps ظرفیت 128 گیگابایت به همراه آداپتور SD

کارت حافظه microSDHC گلکسبیت مدل Turbo+ کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 80MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD

کارت حافظه microSDXC گلکسبیت مدل Turbo+ کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 80MBps ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور SD

کارت حافظه microSDHC گلکسبیت مدل Turbo+ کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 128 گیگابایت به همراه آداپتور SD

کارت حافظه microSDHC گلکسبیت مدل Turbo+ کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD

کارت حافظه‌ microSDHC گلکسبیت مدل 333x کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 50MBps ظرفیت 32 گیگابایت

کارت حافظه microSDHC گلکسبیت مدل 333X کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 50MBps ظرفیت 16 گیگابایت

کارت حافظه microSDHC گلکسبیت مدل Turbo+ کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD

کارت حافظه microSDHC گلکسبیت مدل Turbo+ کلاس 10 استانداردUHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 8 گیگابایت به همراه آداپتور SD

کارت حافظه microSDHC گلکسبیت مدل Turbo+ کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD

کارت حافظه microSDHC گلکسبیت مدل G16 کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 50MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD

کارت حافظه microSDHC گلکسبیت مدل Turbo+ کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور SD

فلش مموری گلکسبیت مدل M4 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری گلکسبیت مدل M2 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری گلکسبیت مدل Delta ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری گلکسبیت مدل Nanobit ظرفیت 32 گیگابایت

فلش مموری گلکسبیت مدل Cute ظرفیت 8 گیگابایت

فلش مموری گلکسبیت مدل wiper ظرفیت 8 گیگابایت